دانلود آهنگ Selena Gomez – back to you

دانلود آهنگ Selena Gomez – back to you

back to you ( برگشت به تو ) آهنگ جدید سلنا گومز موضوع آن عشق یک طرفه است، برای فیلم ۱۳ دلیل برای اینکه ( ۱۳ reasons why ) ضبط شده است. سلنا گومز یکی از تهیه کنندگان این فیلم نیز می باشد.

سلنا در این آهنگ برگشتن به دوست پسر قبلیش رو به تصویر می کشد. او به شکل شفاهی رابطه داشتنش را به این طریق بیان می کند ( We never got it right/ Playing and replaying old conversations ) اما در ادامه درباره ی برگشتنش به او می خواند.

بیشتر بخوانید:   آهنگ انگلیسی ؛ یادگیری را لذت بخش کنیم
دانلود آهنگ Selena Gomez – back to you
متن آهنگ Selena Gomez – back to you

Took you like a shot
Thought that I could chase you with a cold evening
Let a couple years water down how I'm feeling about you
(Feeling about you)
And every time we talk
Every single word builds up to this moment
And I gotta convince myself I don't want it
Even though I do (even though I do)

You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it's forward, but it's true

I wanna hold you when I'm not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you

We never got it right
Playing and replaying old conversations
Overthinking every word and I hate it
'Cause it's not me ('cause it's not me)
And what's the point in hiding?
Everybody knows we got unfinished business
And I'll regret it if I didn't say
This isn't what it could be (isn't what it could be)

You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it's forward, but it's true

I wanna hold you when I'm not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I know I'd go back to you
I'd go back to you
I'd go back to you
What was there wasn't sure
But I'd go back to you
I know I'd go back to you

You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you
I know it's forward, but it's true
Won't lie, I'd go back to you
You know, my thoughts are running loose
It's just a thing you make me do
And I could fight, but what's the use?
I know I'd go back to you

I wanna hold you when I'm not supposed to
When I'm lying close to someone else
You're stuck in my head and I can't get you out of it
If I could do it all again
I know I'd go back to you
I'd go back to you
I'll go back to you
I know I'd go back to you
(I'd go back to you, I'd go back to you)
I know I'd go back to you
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you)

ترجمه آهنگ Selena Gomez – back to you

Took you like a shot
تو را مانند لیوان ش.ر.ا.ب می گیرم

Thought that I could chase you with a cold evening
اگر چه می توانستم تو را با یک غروب سرد تعقیب کنم

Let a couple years water down how I'm feeling about you
بگذار این چند سال بی ارزش شوند که من چگونه درباره ی تو احساس می کردم

(Feeling about you)
احساسم درباره ی تو

And every time we talk
و هر بار که صحبت می کنیم

Every single word builds up to this moment
هر کلمه ای به اینحا ختم می شود

And I gotta convince myself I don't want it
و خودم را قانع کنم که این را نمی خواهم

Even though I do (even though I do)
اگر چه این را می خواهم

You could break my heart in two
تو می توانی قلب من را به تو قسمت بشکنی

But when it heals, it beats for you
اما زمانی که درمان شد، این قلب برای تو می تپد

I know it's forward, but it's true
می دانم که این مربوط به آینده است اما راست است

I wanna hold you when I'm not supposed to
می خواهم تو را در دستم داشته باشم وقتی که که قرار نیست این کار را انجام دهم

When I'm lying close to someone else
وقتی که نزدیک به دیگری دراز کشیده باشم

You're stuck in my head and I can't get you out of it
تو در سر من گیر افتاده ای و نمی توانم تو را از آن بیرون کنم

If I could do it all again
حتی اگر این کار بار ها تکرار کنم

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

We never got it right
هیچ وقت این را درست انجام ندادیم

Playing and replaying old conversations
انجام مکالمه های گذشته و دوباره انجام دادن آن

Overthinking every word and I hate it
زیاد فکر می کنم به هر کلمه آن و من از این متنفرم

'Cause it's not me ('cause it's not me)
به خاطر اینکه این من نیستم ( به خاطر اینکه این من نیستم (

And what's the point in hiding?
و چه دلیلی در پنهان کردنش است؟

Everybody knows we got unfinished business
همه می دانند که ما یک کار نیمه تمام داریم

And I'll regret it if I didn't say
و پشیمان خواهم شد اگر نگویم

This isn't what it could be (isn't what it could be)
که این نیست آنچه که باید بود ( نیست آنچه که باید بود )

You could break my heart in two
تو می توانی قلب من را به تو قسمت بشکنی
But when it heals, it beats for you
اما زمانی که درمان شد، این قلب برای تو می تپد
I know it's forward, but it's true
می دانم که این مربوط به آینده است اما راست است

I wanna hold you when I'm not supposed to
می خواهم تو را در دستم داشته باشم وقتی که که قرار نیست این کار را انجام دهم

When I'm lying close to someone else
وقتی که نزدیک به دیگری دراز کشیده باشم

You're stuck in my head and I can't get you out of it
تو در سر من گیر افتاده ای و نمی توانم تو را از آن بیرون کنم

If I could do it all again
حتی اگر این کار بار ها تکرار کنم

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

I'd go back to you
به تو باز خواهم گشت

I'd go back to you
به تو باز خواهم گشت

What was there wasn't sure
چیزی که از آن مطمئن نیستم

But I'd go back to you
اما به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

You could break my heart in two
تو می توانی قلب من را به تو قسمت بشکنی

But when it heals, it beats for you
اما زمانی که درمان شد، این قلب برای تو می تپد

I know it's forward, but it's true
می دانم که این مربوط به آینده است اما راست است

Won't lie, I'd go back to you
دروغ نخواهم گفت، به تو باز خواهم گشت

You know, my thoughts are running loose
تو می دانی که افکارم از هم باز شده اند

It's just a thing you make me do
این تنها چیزی است که تو را مجبور می کنی انجام دهم

And I could fight, but what's the use?
و می توانم بجنگم، ولی فایده اش چیست؟

I know I'd go back to you
می دانم که به تو باز خواهم گشت

I wanna hold you when I'm not supposed to
می خواهم تو را در دستم داشته باشم وقتی که که قرار نیست این کار را انجام دهم

When I'm lying close to someone else
وقتی که نزدیک به دیگری دراز کشیده باشم

You're stuck in my head and I can't get you out of it
تو در سر من گیر افتاده ای و نمی توانم تو را از آن بیرون کنم

If I could do it all again
حتی اگر این کار بار ها تکرار کنم

I know I'd go back to you
من می دانم به تو باز خواهم گشت

I'd go back to you
به تو باز خواهم گشت

I'll go back to you
من به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
می دانم که به تو باز خواهم گشت

(I'd go back to you, I'd go back to you)
به تو باز خواهم گشت ، به تو باز خواهم گشت

I know I'd go back to you
می دانم که به تو باز خواهم گشت

(Go back to you, go back to you)
بازگشت به تو، بازگشت به تو

(Go back to you, go back to you)
بازگشت به تو، بازگشت به تو

(Go back to you, go back to you)
بازگشت به تو، بازگشت به تو

دانلود آهنگ Selena Gomez – back to you
rating: 5 - 28 votes

درباره نویسنده: احمد احمدپور

نوشتن رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین وبلاگ نویسی رو شروع کردم. بهترین لحظه ی زندگیم زمانی هست که یه چیز جدید رو یاد میگیرم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *