دانلود آهنگ Selena Gomez – it ain't me

دانلود آهنگ Selena Gomez – it ain’t me

آهنگ من نیستم ( it ain’t me ) تولید Kygo با صدای سلنا گومز در سال ۲۰۱۷ توسط شرکت های سونی، آلترا، اینترسکوپ رکوردز در آلبوم خیال پرستی ( stargazing ) منتشر شد. اندرو وات، بریان لی و علی تامپوسی نویسنده های این آهنگ هستند. همچنین ویدئو موزیک آهنگ نیز با کارگردانی فلیپ لوپز در آپریل ۲۰۱۷ در کانال رسمی آنها منتشر شد.

بیشتر بخوانید:   آهنگ انگلیسی ؛ یادگیری را لذت بخش کنیم
دانلود آهنگ Selena Gomez – it ain’t me
متن آهنگ Selena Gomez – it ain’t me
I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
Nowhere's high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough
No, I don't wanna know
Where you been or where you're goin'
But I know I won't be home
And you'll be on your own
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and The Libertines
Never growing up
I'll take with me
The Polaroids and the memories
But you know I'm gonna leave
Behind the worst of us
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me, no, no
It ain't me, no, no
It ain't me, no, no
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me
It ain't me 
It ain't me, ah, ah
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful) 
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
ترجمه آهنگ Selena Gomez – it ain’t me
I had a dream
من آرزویی داشتم
We were sipping whiskey neat
که از ویسکی ساده جرعه جرعه می نوشیدیم
Highest floor, The Bowery
در بالاترین طبقه، بووری ( نام خیابان در نیویورک )
Nowhere's high enough
هیچ جایی آنقدر بالا نیست
Somewhere along the lines
جایی میان خطوط
We stopped seeing eye to eye
که در چشم همدیگر نگاه نکنیم
You were staying out all night
تو کل شب بیرون باشی
And I had enough
و من به طور کافی داشته باشم
No, I don't wanna know
نه، من نمی خواهم بدانم
Where you been or where you're goin'
که کجا بودی و کجا می خواهی بروی
But I know I won't be home
اما می دانم که من خانه نخواهم بود
And you'll be on your own
و تو برروی پاهای خودت خواهی بود
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
چه کسی تو را به میان تاریکی صبح خواهد برد؟
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
چه کسی تو را به می خواباند وقتی خورشید این اجازه را نمی دهد؟
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
چه کسی بیدار است تا تو را با ماشین به خانه برساند زمانی که تنها و مست هستی؟
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
چه کسی تو را به میان تاریکی صبح خواهد برد؟
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me
من نیستم
I had a dream
من آرزویی داشتم
We were back to seventeen
که به هفده سالگیمان برگردیم
Summer nights and The Libertines
شب های تابستان و لبرتینز ( اسم گروه موسیقی )
Never growing up
هیچ وقت بزرگ نشویم
I'll take with me
و من با خودم داشته باشم
The Polaroids and the memories
عکس ها ( پالاروید نام یک دوربین عکاسی است و عکس هایی که با این دوربین گرفته می شود را با این کلمه می شناسند ) و خاطره ها
But you know I'm gonna leave
اما تو می دانی که می خواهم از اینجا برم
Behind the worst of us

پشت های همه ی بدی هایمان

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
چه کسی تو را به میان تاریکی صبح خواهد برد؟
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
چه کسی تو را به می خواباند وقتی خورشید این اجازه را نمی دهد؟
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
چه کسی بیدار است تا تو را با ماشین به خانه برساند زمانی که تنها و مست هستی؟
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
چه کسی تو را به میان تاریکی صبح خواهد برد؟
It ain't me, no, no
من نیستم، نه، نه
It ain't me, no, no
من نیستم، نه، نه
It ain't me, no, no
من نیستم، نه، نه
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
چه کسی تو را به میان تاریکی صبح خواهد برد؟
It ain't me
من نیستم
It ain't me
من نیستم
It ain't me, ah, ah
من نیستم
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me (The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
من نیستم ( بووری، ویسکی ساده، سپاسگزار، من خیلی سپاسگزار هستم )
It ain't me
من نیستم
دانلود آهنگ Selena Gomez – it ain’t me
rating: 4.8 - 38 votes

درباره نویسنده: احمد احمدپور

نوشتن رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین وبلاگ نویسی رو شروع کردم. بهترین لحظه ی زندگیم زمانی هست که یه چیز جدید رو یاد میگیرم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *