آهنگ Kill Em with Kindness

دانلود آهنگ Selena Gomez – Kill Em with Kindness

با مهربانیت شرمنده‌اش کن(Kill Em with Kindness) دومین آهنگ از آلبوم احیا(Revival) است که در ۹ اکتبر ۲۰۱۵ انتشار شد. این آلبوم شامل ۱۱ ترک می باشد و ژانر آن الکتروپاپ و پاپ دنس است و مدت کل آلبوم حدودا ۴۰ دقیقه است.

این آهنگ بیشتر در مورد صلح آمیز بودن در همه ی کارهای زندگی است که می تواند بر هر کینه ای پیروز شود.

سلنا در مورد این آهنگ به iHeartRadio گفت:

همه ی ما باید این آهنگ را بشنویم و یک نوع شعار در زندگیمان باشد. این بسیار ساده است که به نوعی خودتان را به آن بسپارید، اما به سختی می شود از آن دور شد، بینش خود را به زندگی تغییر دهید و شخص بزرگتری باشید. بنابراین، این همان چیزی است که “Kill Em With Kindness” را نشان می دهد. به نظرم مردم باید اغلب اوقات این آهنگ گوش کنند.

دانلود آهنگ Selena Gomez – Kill Em with Kindness
متن آهنگ Selena Gomez – Kill Em with Kindness
The world can be a nasty place
You know it, I know it, yeah
We don’t have to fall from grace
Put down the weapons you fight with
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now
We’re running out of time
Chasing our lies
Everyday a small piece of you dies
Always somebody
You’re willing to fight, to be right
Your lies are bullets
Your mouth's a gun
And no war and anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Your lies are bullets
Your mouth's a gun
No war and anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
ترجمه آهنگ Selena Gomez – Kill Em with Kindness
The world can be a nasty place
این جهان می تواند یک مکان تنفر آور باشد
You know it, I know it, yeah
تو می دانی، من می دانم، بله
We don’t have to fall from grace
ما نباید از رحمت و بخشش دست بكشيم
Put down the weapons you fight with
پس آن سلاح را کنار بگذار
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
شرمنده اش کن، شرمنده اش کن، با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Go ahead, go ahead, go ahead now
بجنب، برو جلو، همین حالا
We’re running out of time
وقتمان دارد تمام می شود
Chasing our lies
به دنبال دروغ ها
Everyday a small piece of you dies
هر روز یک بخشی از وجودت می میرد
Always somebody
همیشه کسی هست
You’re willing to fight, to be right
که بخواهی با آن بجنگی که حق با تو باشد
Your lies are bullets
دروغ هایت مانند گلوله هستند
Your mouth's a gun
دهانت مثل تفنگ
And no war and anger
Was ever won
هیچ جنگی با خشونت پیروز نشده است
Put out the fire before igniting
پس این آتش را قبل از روشن شدن، خاموش کن
Next time you’re fighting
دفعه ی بعدی که می جنگی
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
شرمنده اش کن، شرمنده اش کن، با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Go ahead, go ahead, go ahead now
بجنب، برو جلو، همین حالا
go ahead, go ahead now
برو جلو، همین حالا
go ahead, go ahead now
برو جلو، همین حالا
Your lies are bullets
دروغ هایت مانند گلوله هستند
Your mouth's a gun
دهانت مثل تفنگ
And no war and anger
Was ever won
هیچ جنگی با خشونت پیروز نشده است
Put out the fire before igniting
پس این آتش را قبل از روشن شدن، خاموش کن
Next time you’re fighting
دفعه ی بعدی که می جنگی
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
شرمنده اش کن، شرمنده اش کن، با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Kill 'em with kindness
با مهربانیت شرمنده‌اش کن
Go ahead, go ahead, go ahead now
بجنب، برو جلو، همین حالا
go ahead, go ahead now
برو جلو، همین حالا
go ahead, go ahead now
برو جلو، همین حالا
go ahead, go ahead now
برو جلو، همین حالا

 

بیشتر بخوانید:   دانلود آهنگ Selena Gomez – revival
دانلود آهنگ Selena Gomez – Kill Em with Kindness
rating: 5 - 10 votes

درباره نویسنده: حامد احمدپور

مطالب زیر را حتما بخوانید

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *