آهنگ Love You Like A Love Song

دانلود آهنگ Selena Gomez – Love You Like A Love Song

آهنگ Love You like a Love Song (مثل یک ترانه عاشقانه دوستت دارم) یکی از آهنگ های موفق گروه Selena Gomez & The Scene می باشد. این آهنگ در آلبوم When the Sun Goes Down (وقتی خورشید غروب می‌کند)انتشار شد و این آهنگ بیش از ۲ میلیون نسخه به فروش رسید.

سلنا گومز درباره این آهنگ چنین می گوید که:

آهنگ Love You like a Love Song یکی از آن آهنگهایی است که بسیار اعتیاد آور است، چون یک نوع تکرار در بهترین حالت است. یکی از آهنگ های است که نمی توانید فراموش کنید و دائما در ذهنتان تکرار می شود. این آهنگ توسط جیمز و آنتونیا نوشته است که فوق العاده است.

متن آهنگ Selena Gomez – Love You Like A Love Song
It's been said and done
Every beautiful thought's been already sung
And I guess right now here's another one
So your melody will play on and on, with the best of 'em
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
A centerfold, a miracle, lyrical
You've saved my life again
And I want you to know baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
Constantly, boy you played through my mind like a symphony
There's no way to describe what you do to me
You just do to me, what you do
And it feels like I've been rescued
I've been set free, I am hypnotized by your destiny
You are magical, lyrical, beautiful
You are, and I want you to know baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
No one compares
You stand alone, to every record I own
Music to my heart that's what you are
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
And I keep it in re-pe-pe-peat
ترجمه آهنگ Selena Gomez – Love You Like A Love Song
It's been said and done
همه چیز گفته و انجام شده است
Every beautiful thought's been already sung
هر فکر زیبایی تا به حال سروده شده است
And I guess right now here's another one
و حدس می زنم الان اینجا یکی دیگر هم وجود دارد
So your melody will play on and on, with the best of 'em
پس ملودی تو هر بار و هر بار پخش می شود، با بهترین آنها
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
تو زیبا هستی، مثل رویایی شگفت انگیزی که زنده شده باشد
A centerfold, a miracle, lyrical
تو مثل خود معجزه ای، و غزلی
You've saved my life again
تو دوباره زندگی مرا نجات دادی
And I want you to know baby
عزیزم من می خواهم بدانم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم
Constantly, boy you played through my mind like a symphony
به طور مداوم، پسر تو درون ذهن من مانند یک سمفونی مانند یک آهنگ پخش می شود
There's no way to describe what you do to me
کاری که تو با من می کنی غیر قابل توصیف هست
You just do to me, what you do
تو فقط کاری می خواهی را با من هم انجام می دهی
And it feels like I've been rescued
و این مثل اینه که من رها شده ام
I've been set free, I am hypnotized by your destiny
من آزاد هستم ولی با سرنوشت تو هیپنوتیز شده ام
You are magical, lyrical, beautiful
تو جادویی، و مانند یک شعر غزلی و زیبایی
You are, and I want you to know baby
تو هستی، و من می خوام بدانی عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم
No one compares
هیچ کس قابل مقایسه با تو نیست
You stand alone, to every record I own
و هر آهنگی که دارم درباره تو هست
Music to my heart that's what you are
تو موسیقی قلب من هستی
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
I, I love you like a love song, baby
من، من تو را مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep it in re-pe-pe-peat
و من این را بار ها تکرار می کنم

 

بیشتر بخوانید:   دانلود آهنگ Selena Gomez - My Dilemma
دانلود آهنگ Selena Gomez – Love You Like A Love Song
rating: 4.9 - 83 votes

درباره نویسنده: حامد احمدپور

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *