آیا یادگیری گرامر نیاز است؟

آیا یادگیری گرامر نیاز است؟

گرامر، جزء همیشگی زبان می باشد. در گرامر، ساختار یک جمله مورد بررسی قرار می گیرد. برخی فکر می کنند با یادگیری گرامر زبان می توانند جمله سازی کنند و به راحتی صحبت کنند. من می خواهم شما هم اینگونه فکر کنید، و خودتان را…

آهنگ انگلیسی ؛ یادگیری را لذت بخش کنیم

آهنگ انگلیسی ؛ یادگیری را لذت بخش کنیم

آهنگ انگلیسی می تونه یکی از بهترین راه های تقویت مهارت شنیداری باشه، علاوه بر این شما را با فرهنگ آنها نیز آشنا می کنه، اما واقعا فقط گوش دادن کافیه. اگر اینگونه باشه، پس همه ی کسانی که به آهنگ انگلیسی گوش می دهند…