آیا یادگیری گرامر نیاز است؟

آیا یادگیری گرامر نیاز است؟

گرامر، جزء همیشگی زبان می باشد. در گرامر، ساختار یک جمله مورد بررسی قرار می گیرد. برخی فکر می کنند با یادگیری گرامر زبان می توانند جمله سازی کنند و به راحتی صحبت کنند. من می خواهم شما هم اینگونه فکر کنید، و خودتان را…

4 مهارت زبانی؛ چی هستند؟ و چطور می توان به حدش رسید؟

۴ مهارت زبانی؛ چی هستند؟ و چطور می توان به حدش رسید؟

تا حالا آرزو کردید که بتونید تمامی مهارت های مورد نیاز یادگیری یک زبان را با یک ورد جادویی یاد بگیرید؟ چقدر زندگی آسون تر میشد، دیگه نه نیاز داشتیم نرم افزار بخریم یا فیلم ببینیم یا حتی کتاب بخونیم! فقط کافی بود می گفتیم…